Operacje na zbiorach

Konstruktory

list - utwórz listę
sentence, se - utwórz listę
array - utwórz tablicę
newarray - utwórz tablicę
plist - utwórz słownik

fput - utwórz kopię i dodaj element na początek
lput - utwórz kopię i dodaj element na koniec

readlist - wczytaj listę z pliku
readarray - wczytaj tablicę z pliku
readmatrix - wczytaj macierz z pliku
readnumpy - wczytaj tablicę z pliku numpy

Konwersje

listtoarray - utwórz tablicę z listy
arraytolist - utwórz listę z tablicy
parse - utwórz listę ze słowa

Selektory

item, ref, operator , - element na wskazanej pozycji
first - pierwszy element
last - ostatni element
butfirst, bf - kopia bez pierwszego elementu
butlast, bl - kopia bez ostatniego elementu
row - wybierz wiersze ze zbioru
column, col - wybierz kolumny ze zbioru
submatrix - wybierz wiersze i kolumny ze zbioru
select - wybierz elementy ze zbioru
pick - losowy element(y)

Modyfikatory

set, setitem - ustaw zadany element
push - włóż element na stos
pop - zdejmij element ze stosu
queue - dodaj element do kolejki
dequeue - zwróć element z kolejki

Zapytania

arrayp, array? - czy wartość jest tablicą
listp, list? - czy wartość jest listą
plistp, plist? - czy wartość jest słownikiem

emptyp, empty? - czy zbiór jest pusty
contains?, containsp - zbiór zawiera element?
count - rozmiar zbioru

Zobacz także:

writedata - zapisz zbiór do pliku
range - tablica liczb całkowitych z zakresu

Spis treści