Grafika

Ustawienia

window, wrap, fence, bounce - tryb przekraczania krawędzi okna
setbackground, setbg - ustaw kolor tła
clearall - wyczyść wszystko
clearscreen, cs - wyczyść grafikę, wróć do (0, 0)
clean - wyczyść grafikę
refresh - odśwież zawartość okna

Polecenia żółwia

shownp, shown? - czy żółw jest widoczny
showturtle, st - pokaż żółwia
hideturtle, ht - ukryj żółwia
turtleimg, ti - symbol żółwia
setturtleimg, setti - ustaw symbol żółwia
turtlecolor, tc - kolor symbolu żółwia
setturtlecolor, settc - ustaw kolor symbolu żółwia
palette - zwróć tablicę kolorów z palety
setpalette - ustaw paletę kolorów
color - składowe koloru
setcolor - ustaw nowy kolor

pendownp, pendown? - czy pisak jest opuszczony
pendown, pd - opuść pisak
penup, pu - podnieś pisak
pensize, ps - rozmiar pisaka
setpensize, setps - ustaw rozmiar pisaka
pencolor, pc - kolor pisaka
setpencolor, setpc - ustaw kolor pisaka
headdir - wektor kierunku żółwia
heading - kierunek żółwia w stopniach
setheading, seth - ustaw kierunek żółwia w stopniach
setheaddir - ustaw wektor kierunku żółwia
towards - kierunek w stopniach do punktu
movedir - wektor kierunku ruchu żółwia
setmovedir - ustaw wektor kierunku ruchu żółwia
reflect - odbij wektor kierunku ruchu
alignh - ustaw kierunek żółwia zgodnie z kierunkiem ruchu
xcor, ycor - współrzędna pozycji żółwia
setx, sety - ustaw współrzędną pozycji żółwia
setxy - ustaw pozycję żółwia
pos - pozycja żółwia
setpos - ustaw pozycję żółwia
home - wróć do (0, 0)
distance - oblicz odległość
move - przesuń w kierunku ruchu
forward, fd - krok w przód (w kierunku żółwia)
back, bk - krok w tył (przeciwnie do kierunku żółwia)
right, rt - obrót w prawo
left, lt - obrót w lewo
radius - promień żółwia
setradius, setr - ustaw promień żółwia
line - rysuj linię
arc - rysuj łuk

point - kolor punktu w bieżącej pozycji
pointat - kolor punktu o zadanej pozycji
pointxy - kolor punktu o zadanych współrzędnych
setpoint, putpoint - ustaw kolor punktu w bieżącej pozycji
setpointat, putpointat - ustaw kolor punktu o zadanej pozycji
setpointxy, putpointxy - ustaw kolor punktu o zadanych współrzędnych
image - utwórz obraz
readimage - wczytaj obraz z pliku
writeimage - zapisz obraz do pliku
imagep, image? - czy wartość jest obrazem
stamp - wklej obraz w pozycji żółwia
stampat - wklej obraz na zadanej pozycji
stampxy - wklej obraz na zadanych współrzędnych
render - maluj według funkcji
savescr - zapisz zawartość okna do pliku

Zobacz także:

Spis treści